Vaše 2% môžu Alexovi pomôcť

AKO POSTUPOVAŤ?
Ak si nepodávate daňové priznanie sami:
 1. Vypýtajte si od svojho zamestnávateľa Potvrdenie o zaplatení dane (do 15. februára2020).
 2. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. 
  PDF tlačivo Vyhlásenie je možné stiahnuť aj na stránke www.ozjasam.sk/darujte-2/
  Riadky vo Vyhlásení, prípadne Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:
  IČO: 500 763 70
  Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie „JA SÁM“
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Podzámska 41/A , 920 01 Hlohovec
 3. Obe tlačivá nám BUĎ môžete odovzdať osobne, ak je to možné, alebo poslať poštou (kontaktné informácie viď nižšie) – tu vaša zodpovednosť končí a my urobíme všetky ďalšie kroky za Vás. 
  ALEBO to urobíte vy nasledovne:
  – Urobte kópiu oboch tlačív.
  – Doručte originál aj kópiu oboch tlačív (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne, poštou) do 30. apríla 2020. Daňový úrad ich opečiatkuje. Originál ostáva daňovému úradu a OPEČIATKOVANÚ KÓPIU doručte buď:
  • Nám mailom alebo poštou na adresu Monika Brdárska, Starozagorská 2, 040 23 Košice / kucmasova@gmail.com
  • Alebo si ju od Vás vyzdvihneme. Môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0902 110 594 
  • Alebo ju pošlete priamo Občianskemu združeniu Ja sám.  !V tomto prípade treba na tlačivo napísať meno Alex Brdársky!
Ak si sami podávate daňové priznanie:
Musíte podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania do 31.3.2020. Predvyplnené PDF tlačivo je možné stiahnuť na stránke www.ozjasam.sk/darujte-2

Predvyplnené tlačivo Vyhlásenie s údajmi Občianskeho združenia „JA SÁM“ na stiahnutie tu.

Ďakujeme!